top of page

Alexandra Solovyova, Anastasia Zheleznova

Model:

Semyon Plenkov

Photographer: 

AFTERPARTY

stylist: 

Karina Grigoriyants

make-up: 

Marina Chasnyk

hair: 

Marina Chsnyk

casting: 

Aleks Ivanof

bottom of page