Simon Faro

Agency: Rock Men Paris

Numero Stories: 

Photo: Elena Rubtsova

Magazine: Númerorussia 53

Work: Back To Basics

Models: Simon Faro, Ophelie Cozette, Evan LeffOlga Vassilieva