top of page

Simon Faro

Back  to  basics_4.jpg

Agency: Rock Men Paris

Numero Stories: 

Photo: Elena Rubtsova

Magazine: Númerorussia 53

Work: Back To Basics

Models: Simon Faro, Ophelie Cozette, Evan LeffOlga Vassilieva

bottom of page