top of page
  • F AF

#NUMERORUSSIAINSTASHOOTING Aurika Popova by Daria MivaAURIKA POPOVA

in BULGARI


#NUMERORUSSIAINSTASHOOTING

Photographer: Daria Miva @dariamiva

Model: Aurika Popova @aurika_popova_

MA @lofficiel_models

Stylist: Anastasiya Chvala @anastasiyachvala

Make up artist: Yuliya Zykova @yulechkazykova